Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 1. december 2011

Indsendt af Administrator (admin) den 01.12.2011
Referater fra Bestyrelsen >>

Det i sidste referat omtalte møde i ungdomsudvalget er blevet udsat.

Lasse, Martin og Mads er blevet tilmeldt kursus for skydeinstruktører i april 2012.

Stormøde i JKF blev afholdt 25/10 i Ringsted med 19 deltagere, bl.a. Ole Roed fra forbundet, der redegjorde for baggrunden for de vedtagne jagttider, bl.a. at den for skovduer bunder i gamle undersøgelser. Man håber at nye undersøgelser, finansieret fra Jægernes Naturfond, kan give nyt og bedre grundlag for at fastsætte jagttider. Regulering skal ses som en ”kattelem” og gives pr. automatik efter 1. september.

JKF har holdt 2 nyjæger jagter på Andebjerggård med 6-7 deltagere. Næste sæson forsøges nyjægerjagter koordineret indenfor JKF Slagelse.

Kim og Finn stopper i JKF. Kompetente afløsere søges, problem at Agenda 21er så omfattende og dermed en så stor arbejdsbelastning, at det afholder kompetente personer fra at melde sig som kandidater.

Læs hele referetet her.

Sidst ændret: 11.01.2012 kl. 08:55

Tilbage