Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 12. maj 2011

Indsendt af Administrator (admin) den 13.05.2011
Referater fra Bestyrelsen >>

 

Tilstede: Alle undtaget Klaus, som havde meldt afbud.
Referent: Anders Petersen

Bo startede med at berette hvad der foregik i JKF her er der lavet et udkast omkring Natura 2000 som jagtforeningerne i Slagelse er enige om.

Der har været møde i Dalmose hallen ang. olie beredskabet som JKF står for, det var en aften hvor ca. 40 mødte op og fik en fornemmelse for hvad det vil sige at være i sådan et beredskab, der er 8 til 10 stk fra vores forening der har sagt ja. Denne aften var der også præsentation af DJ nye skud på stammen, vildtpleje rådgiver John Petersen hvis formål er at hjælpe så vel lodsejer som jagtlejer med den praktiske del og ikke mindst den ofte besværlige gang med biotopplaner set i forhold til landbrugsstøtteordninger, denne ydelse er gratis.

JKF har lavet et oplæg til kommunen ang. en 5 årig tilladelse til regulering af Råger.

Det lykkedes ikke at få de 2 nye skyde instruktører af sted i denne omgang men Bjarne og Søren kommer af sted så hurtigt som muligt.

Bo prøver at få lavet et møde med Slagelse kommune omkring vores årlige tur i Ravnebækskoven datoen for dette kommer senere.

Bo efterlyste indlæg på vores hjemmeside, vi som bestyrelse kunne jo være dem der startede men det kræver også at det kommer på hurtigt, lige nu er der for lang tid.

Der var en drøftelse af hvad vi kunne gøre for at få fat i de lidt yngre og det blev besluttet at vi skal sende et særskilt brev til målgruppen som så har muligheden for at komme med deres mening om hvad de forventer af deres jagtforening og ikke mindst hvad de kunne tænke sig af arrangementer.

Ud fra ovenstående blev det besluttet at et nyt punkt på dagsordnen kunne / skal hedde (Nye tiltag).

Bo er blevet kontaktet ang., indberetning af kron, Då, Sika under den forestående bukkejagt og interreserede kan man kontakte Bo.

Uffe kunne berette at vi har ca. 120 000 kr. i kassen og det ser stabilt ud. Vi har stadig Max Bank men marked bliver undersøgt løbende.

Anders Hansen kunne meddele at arealet som tilhører Danish Agro ikke kan bruges til hvalpe træning mere da arealet er blevet lejet ud men der er fundet en anden ordning. Der har været god tilslutning og god afvikling.

Niels Nielsen kunne fortælle at alle maskiner i forbindelse med skydninger kører ok, der er dog investeret i et nyt batteri.

Ungdomsudvalget er tæt på at anlægge årets nye fodermarker, ellers intet nyt.

Jens Nielsen fortalte at næste års jægermiddag bliver 10/3 og forsamlingshus og musik er bestilt, kødet er sponsoreret hvis overskuddet går til ungdoms arbejde.

Uffe kunne berette at de har haft en rigtig god tur til Tjekkiet med en masse gode oplevelser.

Turen til Læsø bliver 16-17/9 og er meget tæt på at være færdig planlagt, turen vil komme til at ligge i et pris leje på mellem 1200,00 kr. og 1500,00,Kr.

Næste møde bliver 1/7 som samtidig er bestyrelsens sommer sammenkomst kl. 17.00 på Vankelmark, Jens sørger for at invitere Bjarne og Rasmus.   Bo, Uffe, Anders P, laver en fordelings nøgle ang. mad (men den bliver nok som den plejer).

Eventuelt

Ebbe Hansen som bliver 70 år lige om lidt, og passer vores foderhæk i Ravnebækskoven giver vi et par flasker vin på dagen.

Sidst ændret: 19.06.2011 kl. 10:11

Tilbage