Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 23. maj 2013

Indsendt af Administrator (admin) den 04.10.2013
Referater fra Bestyrelsen >>

Formanden orienterede om, at Sydvestsjællands Jagtforening igen var med i JKF-samarbejdet.

Der har været afhold møde med NaturErhvervsstyrelsen Tystofte, der er utilfreds med omfanget og hastigheden af reguleringen af skadevoldende vildt på forsøgsgården. Hashøj Jægerklub har sagt ja til at deltage i reguleringen, forudsat af de fornødne vildtafværgningsforanstaltninger er truffet på forhånd.

Ungdomsudvalget med Lasse som tovholder står for reguleringen.

Tilbud om hygiejnekursus i JKF-regi.

Aftalen med Slagelse Kommune om Ravnebækskoven er stadig til politisk diskussion. Vi fastholder vore ungjæger jagter.

Læs hele referetet her.

Sidst ændret: 04.10.2013 kl. 09:32

Tilbage