Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Indsendt af Administrator (admin) den 04.01.2011
Referater fra Bestyrelsen >>

Meddelelser fra formanden

Bo og Anders gav en opdatering vedrørende aktiviteter i JKF, Natura 2000 mm. Bo overtager løbende sagerne i JKF fra Anders.

Der har været afholdt møde mellem JFK-formænd og Skov- og Naturstyrelsen, hvor der bl.a. blev orienteret om nye regler for regulering. Fremover må der f.eks. i højværdiafgrøder som kål også reguleres råger efter 15. juni.

Der har været kontakt med Lasse Møberg vedr. Ravnebækskoven, hvor der er blevet plantet en del frugttræer.

Læs hele referetet her.

Sidst ændret: 04.01.2011 kl. 10:33

Tilbage