Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 8. september 2009

Indsendt af Administrator (admin) den 10.04.2010
Referater fra Bestyrelsen >>

Meddelelser fra formanden

Vedr. Ravnebækskoven, kun Hashøj Jægerklub må have løse hunde i skoven i forbindelse med hundetræningen. Såfremt andre ønsker tilsvarende tilladelse skal de selv ansøge kommunen.

Ultimo september/primo oktober afholdes møde i JKF-regi vedr. olieberedskabet.

Vedrørende den kommende generalforsamling:

  • Det blev besluttet at lokalkontingent sættes op til 50 kr./år
  • Bjarne, Jens, Niels og Søren er på valg, alle modtager genvalg
  • Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkt 10.2 således: ”Bestyrelsen består af 9 medlemmer”
  • Formanden modtager genvalg men pointerede at det er sidste gang.

Læs hele referetet her.

 

Sidst ændret: 10.04.2010 kl. 12:16

Tilbage