Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2012

Indsendt af Administrator (admin) den 09.02.2012
Referater fra Bestyrelsen >>

Klubben er blevet kontaktet af Slagelse kommune vedrørende jagterne i Ravnebækskoven, fordi de har modtaget klager fra borgere i Dalmose, der dels er utilfredse med, at der tillades jagt i skoven, som de mener ligger for nær på beboelser, del til det er forsvarligt, dels generer hundeluftere og andre der færdes i skoven fordi der ikke er skiltes ordentligt når der er jagt og endelig mener man, at jægerne ikke opfører sig korrekt.

Bestyrelsen afviser enstemmigt anklagerne og henviser til, at jagterne afvikles i overensstemmelse med aftalen med kommunen. Vi har ingen mulighed for dialog med klagerne, da disse ønsker at være anonyme.

Kommunen ønsker, at vi medvirker til at skrive en indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende fremtidig jagt i Ravnebækskoven. Bo fortsætter dialogen med kommunen.

JKF årsmøde er afholdt, se separat referat, som ligger på hjemmesiden.

Bevægelsesjagt afholdt på Valdemarskilde hvor 4 ud af 15 deltagere var fra Hashøj Jægerklub; der blev skudt 4 rådyr

Der er kredsmøde den 11. marts med bl.a. formandsvalg.

Bo opfordrede bestyrelsen til at vurdere kandidaterne til formandsposten i DJ og tilkendegive hvem man støtter.

Læs hele referetet her.

Sidst ændret: 03.06.2013 kl. 10:55

Tilbage