Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2017

Indsendt af Administrator (lasse dissing) den 10.08.2017
Referater fra Bestyrelsen >>

Bo informerede fra DJ Slagelse:
- årsmødet i DJ Slagelse var lovligt indvarslet iht. vedtægterne,
blev dog afholdt som planlagt da der ikke var nogen indvendinger
fra de 12-13 fremmødte, der kommer et referat fra mødet.
Vi har fået en henvendelse fra Stigsnæs skydebane. Arealet er
overtaget af kommunen, så Sydvestsjællands Jagtforening ønsker
at få 2-3 andre foreninger med til at videreføre banen. Enighed
om, at Hashøj Jægerklub skal vise positiv interesse i at være med.
Bo henstillede at man fremover overholder aftalte deadlines ved
udarbejdelse af program og andre aktiviteter.
Det blev aftalt at der sammen med næste program udsendes en
orientering om at klubben ophører med at udsende trykte
programmer med post. Fremover vil det blive udsendt på mail og
det vil være muligt at læse det på hjemmesiden samt at hente det
ned på egen computer og at printe det ud.

 

Læs hele referatet her

Sidst ændret: 20.08.2017 kl. 10:17

Tilbage