Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2008

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 25. september i Dalmosehallen hvor 23 medlemmer var mødt frem. Peder Larsen blev valgt som dirigent og ledede som sædvanligt med myndighed generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter det forgangne år som, foruden de mange lokale arrangementer, har været præget af arbejdet med, at tilpasse den nye struktur i Danmarks Jægerforbund til de nye kommuner. Formandens beretning kan læses her.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og både beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Der var valg af formand og bestyrelse, hvor Anders Petersen blev genvagt som formand. I bestyrelsen var der genvalg til Klaus Paaske, Per Hansen og Uffe Hansen. Som ny suppleant til bestyrelsen blev Tommy Korsgaard valg.

Blandt de fremmødte blev der trukket lod om en friplads på Klubbens hanejagt på Kragerupgård den 4. januar og den blev vundet af Jens Nielsen.

 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 18.11.2008

Tilbage