Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt

Referat generalforsamling 14. september 2019

Hashøj Jægerklubs årlige generalforsamling blev afholdt den 12. september i Dalmosehallen med dagsorden iflg. vedtægterne.

Du kan læse referatet fra generalforsamlinger ved at klikke på dette link

Læs mere
Informationer fra Hashøj Jægerklub 2018

Som informeret i sidste program, har bestyrelsen besluttet ikke længere at udsende programmet med Post Nord.
Fremover har du følgende muligheder for at få eller se programmet med Hashøj Jægerklubs aktiviteter:
a) tilsendt på mail som PDF-fil
b) læse det på www.hashoejjagt.dk under Arrangementer, hvorfra det også kan printes ud

Såfremt du ikke allerede er det, kommer du med på maillisten ved at sende en mail med dit navn og adresse til klaus.paaske10@gmail.com,
Hvis du efterfølgende skifter mail-adresse, så husk at informere om dette.

Det gælder også medlemmer, der allerede er tilmeldt.
Husk at du også kan få en påmindelse om kommende arrangementer på SMS.
Man kan selv tilmelde sig på vores hjemmeside, du skal blot skrive navn og tlf. nr. og klikke på ”Tilmeld”.
Hvis du skifter tlf. nr. skal du huske at framelde det gamle nr. og tilmelde dig under det nye nr.

Læs mere
Generalforsamling 14. september 2017

Hashøj Jægerklubs årlige generalforsamling blev afholdt den 14. september i Dalmosehallen med dagsorden iflg. vedtægterne. Og da det var 25-års jubilæum for klubben, blev dette markeret med fællesspisning efter generalforsamlingen.

Du kan læse referatet fra generalforsamlinger ved at klikke på dette link

Du kan også læse formandens beretning ved at klikke på dette link

Læs mere
Referat generalforsamling 15. september 2016

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 15. september i Dalmosehallen med dagsorden i.flg. vedtægterne. Der var mødt 29 medlemmer hvilket var en glædelig fremgang i forhold til 2015, hvor kun 19 medlemmer deltog.

Peder Larsen blev valgt som dirigent og sørgede med sædvanlig myndighed for at generalforsamlingen afviklet i henhold til vedtægterne og med god ro og orden.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt. Du kan læse den her: link

Læs mere
Rømøtur

Den 12. september drog 38 medlemmer og ledsager(e) afsted til Rømø hvor de spiste godt hos Nils Offersen, sov på Rømø Camping, så området ved Filsø hvor der gik 3 rudler kronvildt (lidt langt ude, men de fleste havde kikkert med), en tysk mindekirkegård og udsigt over området. Søndag gik turen rundt på øen til bl.a. Lakolk strand, bunkersområde og Rømøs højeste "bjerg" ( ca. 19 meter over havet) og Kommandørgården, som står (næsten) som da den blev forladt. Alle var begejstret for turen og den gentages måske om et par år.

Se billedegalleriet her

Læs mere
Referat generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 10. september i Dalmosehallen med dagsorden i.flg. vedtægterne. Desværre med kun 19 deltagere hvilket er lidt skuffende. Er det et udtryk for at bestyrelsen gør det så godt at man ikke finder det nødvendigt at møde op eller er det et udtryk for manglende interesse for hvad der sker i klubben?

Peder Larsen blev valgt som dirigent og sørgede med sædvanlig myndighed for at generalforsamlingen afviklet i henhold til vedtægterne og med god ro og orden.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Du kan læse den her.

Læs mere
Jægeraften

Jægerne i Slagelse (tidligere JKF Slagelse) indbyder til Jægeraften i Dalmosehallen torsdag den 26. februar kl. 18.30 hvor Thomas Lindy Nissen kommer og fortæller om jagt på New Zealand, i Kirgisistan og på Grønland samt meget mere. Alle er velkomne, så tag din jagtkammerat og/eller din nabo med, entre 50 kr.

Se mere her

Læs mere
Vi har fornyet vores SMS-service!

Vi har i 2014 haft store problemer med vores SMS service hvilket bestyrelsen beklager meget, men det skyldtes tekniske problemer hos telefonselskabet som de åbenbart ikke var i stand til at løse.

Men nu har vi fået lavet en ny professionel løsning som starter efter nytår. Vi håber dermed at give flere og bedre ”her og nu” informationer til medlemmerne, men det kræver at så mange som muligt tilmelder sig. Som noget nyt kan man selv til- og framelde sig på vores hjemmeside. Hvis du allerede er tilmeldt vores SMS service, er du automatisk overført til det nye system, men alle medlemmer, der ikke er tilmeldt, opfordres til at gøre dette. Hvis du skifter tlf. nr. skal du huske at framelde det gamle nr. og tilmelde dig under det nye nr.

Bemærk at du ikke kan svare på de SMS’er du modtager.

Læs mere
Generalforsamling 2014

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 18. september i Dalmosehallen med dagsorden i.flg. vedtægterne. Lidt skuffende var der i år kun mødt 20 medlemmer hvilket var lidt skuffende, vi plejer at være ca. 30.

Læs mere
Hundetræning forår 2014

Året hundetræning blev afsluttet den 27. maj hvor instruktørerne for de 2 hold havde instruktørerne krydret træningen med sjove og uforpligtende konkurrencer.

Klik her under for at se billederne:

Læs mere
Jagtens Hus status

Danmarks Jægerforbunds "Projekt Jagtens Hus" er et nyt tilbud til alle jægere i Danmark, i form af et center for uddannelse, forskning og udvikling for alt hvad der handler om jagt.

Projektet skrider frem efter planen og forventes færdigt i efteråret 2015.

Du kan læse mere om projektet her og få seneste nyt her.

Læs mere
Jagtmiddag den 15. marts

Lørdag den 15. marts holdt Hashøj Jægerklub sin traditionsrige jagtmiddag i Sørby Forsamlingshus. Her havde Majken Eriksen (vært i Ydun Forsamlingshus) med hjælp af frivillige fra klubben lavet en udsøgt menu. 

Klik her for at se billederne


Læs mere
Tøj/vinaften

Hashøj Jægerklub har fået en invitation fra Baran Beklædning til tøj/vinaften den 24. april kl. 19-22. Du kan læse hele invitationen her. Bemærk at tilmelding er nødvendig.

Læs mere
Generalforsamling 2013

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 12. september i Dalmosehallen hvor 33 medlemmer var mødt. Peder Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Peder med sædvanlig myndighed sikkert ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Læs mere
Reguleringsjagter

I JKF Slagelse er det besluttet at reguleringsjagter skal tilbydes kommunens nyjægere. Da reguleringsjagter oftest arrangeres med ganske korte varsler, er det ikke muligt at tilbyde dem i vores program, så derfor er det besluttet at oprette en SMS liste med nyjægere, der er interesseret i at deltage i reguleringsjagter. De tilmeldte vil så modtage en orienterende SMS når der skal foretages regulering.

Læs mere
Revirvandring Borreby Gods 2013

Den 13. juni var klubbens medlemmer inviteret til revirvandring på Borreby Gods og de 17 deltagere, der benyttede sig af tilbuddet, fik en meget interessant og velarrangeret rundvisning af Anker, der er skytte på godset.

Læs mere
Årets hundetræning 2013

Året hundetræning blev afsluttet den 28. maj med en uforpligtende prøve på hvert hold, hvor eksterne dommere gav point og en kommentar til de enkelte hunde og hundeføreres præstation og gode råd til det videre arbejde med hundene. Generelt var dommerne imponeret over niveauet og roste både instruktørerne og hundeførerne for det gode arbejde og opfordrede til at man huskede at holde det ved lige. Der var præmier til de bedst placerede hunde på hvert hold.

Læs mere
Hygiejnekursus

JKF Slagelse afholder, i samarbejde med DJ Kreds 6, et hygiejne kursus, der også er gyldigt i Tyskland, torsdag den 29. august 2013 fra kl. 18:00 til 22:00 i Revhuset i Korsør. Kurset gør, at man kan gå på jagt alene i Tyskland og at man må håndtere vildt, skudt i Danmark, til videresalg. Man lærer, at genkende diverse sygdomstegn på vildtet og dets indvolde samt at udtage prøver fra vildsvin med henblik på at få det undersøgt for trikiner. Kurset afsluttes med at man får udleveret et bevis på, at man har gennemført kurset for ”Kyndige personen”.

Læs mere
Nye billeder i galleriet

Den 20. januar var der hanejagt på Espe Gods. 

Læs mere
Opdaterede arrangementer

Det nye program for januar-juni 2013 er netop blevet opdateret.

Læs mere
Opdaterede arrangementer

I programmet for juli 2012-januar 2013 var der omtale af henholdsvis fasanjagt og bevægelsesjagt på Valdemarskilde, men arrangementerne var ikke endeligt på plads inden udsendelsen af programmet.

Læs mere
Generalforsamling 2012

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 6. september i Dalmosehallen og i anledning af at klubben i år har 20 års fødselsdag, var der arrangeret fællesspisning efter generalforsamlingen hvor menuen stod på stegt flæsk og persillesovs. Om dette var årsagen til at 42 medlemmer var mødt op er uvist, men det er det største fremmøde til generalforsamling i mands minde!

Læs mere
Nye billeder i galleriet

Den 14. juni var klubbens medlemmer inviteret til revirvandring på Falkensteen Gods og de 23 deltagere, der benyttede sig af tilbuddet, fik en meget interessant og velarrangeret rundvisning af Carl Lawaetz og hjælpere.

Læs mere
Opdaterede arrangementer

Det nye program for august-januar 2013 er netop blevet opdateret.

Læs mere
Bukkemorgen 2012

Som det er fast tradition var der åbent hus på Vankelmark den første bukkemorgen, hvor ca. 30 medlemmer mødte op med 5 bukke.

Læs mere
Bukkeaften 2012

Den årlige klubaften med kåring af årets buk blev holdt den 10. maj og der var 28 fremmødte. Der blev fremvist 15 opsatser. Michael vandt med en flot sølvbuk. En rigtig fornøjelig aften hvor der blev snakket og hygget. Bukkekonkurrencen på Valdemarskilde blev trukket og det blev Mie Nielsen, Sørby som vandt.

Læs mere
Riffel-Indskydning

Antvorskov Kasernes skydebane

Parcelgårdsvej
Læs mere
Nye billeder i galleriet

Der er lagt nye billeder fra den seneste jægermiddag i billedgalleriet.

Klik her for at se dem.

Læs mere
Bukkelotteri 2012

Hashøj Jægerklub udlodder igen i år en bukkejagt på Valdemarskilde. Vinderen får muligheden for at nedlægge et stk. råbuk i perioden 16. maj til 15. juli 2012. Hele dyret tilfalder jægeren, altså både opsats og kød.

Læs mere
Referat fra JKF Slagelse bestyrelsesmøde

Læs seneste referat fra JKF Slagelse bestyrelsesmøde.

Læs mere
Generalforsamling 2011

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 22. september i Dalmosehallen hvor 25 medlemmer var mødt frem. Bjarne Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Bjarne med myndighed ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en overskud på 10.366 kr. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

Læs mere
Bevægelsesjagt Valdemarskilde 2012

I det nye program er der tilbud om deltagelse i en bevægelsesjagt på Valdemarskilde i løbet af januar 2011.

Læs mere
Revirvandring Valdemarskilde 2011

Den 9. juni var der revirtur på Valdemarskilde, hvor 19 medlemmer fra jagtklubben deltog. Alt for få til sådan en interessant og lærerig aften! 

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen

Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Læs mere
Bukkemorgen

Så er bukkejagten gået ind og som sædvanligt var der åbent hus på Vankelmark. Godt 40 jægere mødte op og heriblandt 6 heldige, der havde fået udbytte af morgenens anstrengelser.

Læs mere
Hundetræning 2011

Der er i år tilmeldt 27 hunde til hundetræningen og der arbejdes intensivt på alle hold. I billedgalleriet kan du se billeder fra træningen. ( klik her )

Læs mere
Jægermiddagen 2011

En håndfuld frivillige havde hjulpet Majken med at tilberede en lækker 3-retters jægermenu og Kim Visti spillede op til dans. 

Læs mere
Vind en bukkejagt

Hashøj Jægerklub udlodder en bukkejagt på Valdemarskilde. Vinderen får retten til, at nedlægge et stk. råbuk i perioden fra 16. maj til 15. juli 2011. Hele dyret tilfalder jægeren, altså både opsats og kød.

Læs mere
Nyt fra Hashøj Jægerklub

Hashøj Jægerklub har netop udsendt det nye program med aktiviteter for 1. halvdel af 2011. Det udsendes traditionelt to gange årligt til alle medlemmerne og denne tradition har bestyrelsen ikke planer om at ændre på. Men pr. 1. april 2011 sætter Post Danmark portoen op fra 5,50 til 8 kr. Dette vil betyde en væsentlig stigning i klubbens udgift til udsendelse af programmer. Bestyrelsen vurderer derfor, at tiden er moden til øget brugt af elektronisk kommunikation i form af internettet, SMS’er og mail’s.

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen

Referat fra seneste bestyrelsesmøde samt opdaterede bestyrelses- og udvalgslister.

Læs mere
JKF Slagelse holder årsmøde den 2. februar 2011

JKF Slagelse holder årsmøde den 2. februar 2011 kl. 18:30 i Kulturhuset, Skolegade 1, 4220, Korsør. JFK årsmødet er din chance for at høre hvad der jagtmæssigt sker i vores kommune og i Danmarks Jægerforbund. Det er samtidig din mulighed for at komme med synspunkter og ideer overfor de personer, der har indflydelse på den fremtidige jagtpolitik i Danmark. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer af Hashøj Jægerklub til at møde talstærkt frem!

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen

Referat fra seneste bestyrelsesmøde samt opdaterede bestyrelses- og udvalgslister.

Læs mere
Generalforsamling 2010

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 23. september i Dalmosehallen hvor 29 medlemmer var mødt frem. Peder Larsen blev valgt som dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Peder som sædvanligt med myndighed ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Læs mere
Revirvandring

Den 03. juni var det tid til årets revirvandring. 12 medlemmer havde taget i mod invitationen og deltog i spændende aften.

Denne foregik på Herlufsholm, hvor skytte og skovfoged John Hansen fortalte om Herlufsholms historie og viste rundt på en del af Herlufsholms jagtarealer. Derudover fortalte John Hansen om hvordan jagten blev drevet og forvaltet på Herlufsholm. Herunder kom John også ind på det store publikums pres som Herlufsholm er ’’beriget’’ med, pga. beliggenheden tæt på Næstved by.

Læs mere
Bukkejagten

Bukkejagten er i fuld gang og nogle har været heldige/dygtige mens andre stadig håber. Her kan du se en flot buk, nedlagt af en af klubbens ungjægere, Mads Hansen.

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen

Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Læs mere her.

Læs mere
Nye billeder i galleriet

 Der er lagt nye billeder i billedgalleriet. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

  1. Jagtklubbens hornblæsere var den 11. april til duelighedsprøve. Det blev til 1 guld solo (Bent Pedersen) og guld til holdet i holdblæsning. Tillykke!
  2. Året hundetræning er i fuld gang med 33 hunde. Se billeder fra arbejdet på de 3 hold.

(klik her)

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen

Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Læs mere her.

Læs mere
Nye billeder i galleriet

Se billeder fra fasanjagten på Kragerupgård og fra Jægermiddagen i billedgalleriet (klik her).

 

Læs mere
Jagtrejsefeber med Thomas Lindy Jessen

Skælskør og Omegns Jagtforening har den 17. marts et foredrag med titlen 'Jagtrejsefeber* med Thomas Lindy Jessen. Medlemmer af Hashøj Jægerklub er velkomne til arrangementet, som du kan læse nærmere om her ( klik her ).

Læs mere
Nyt vedrørende opbevaring af ammunition

Bekendtgørelsen om opbevarelse af ammunition er blevet ændret. Fra d. 15. november 2009 er det ikke længere nok at opbevare ammunition i aflåst gemme, men den skal opbevares i våbenskab, godkendt iht. Blå Skafor, eller højere klassifikation. Loven er trådt i kraft, men med den undtagelse, at man har tid indtil den. 1. marts 2010 til at anskaffe et godkendt våbenskab hvis man ikke allerede har et. Det vides ikke hvilken sanktion man vil blive udsat for ved eventuel overtrædelse, men det er formentlig en bøde på 5000 kr.

Læs mere
Opdaterede arrangementer

Det nye program for januar-juni 2010 er netop udsendt til medlemmerne. Du kan se nærmere under arrangementer, bl.a. har vi arrangeret en tur til Kolobrzeg i Polen og du kan se billeder fra byen her (link).

Læs mere
Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har besluttet at referater fra bestyrelsesmøder fremover vil blive lagt på nettet når de er godkendt af bestyrelsen. Klik i menuen på "Bestyrelsen" og derefter ”Referater fra Bestyrelsen” hvor der nu ligger referater fra bestyrelsesmøderne den 8. september og 29. oktober. 

Læs mere
Nye billeder i billedgalleriet

Den 26-27. september drog en busfuld af medlemmerne af sted mod Rømø for at se det berømte ”sort sol”. Se billeder fra turen i Galleriet.

Læs mere
Generalforsamling 2009

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 24. september i Dalmosehallen hvor 25 medlemmer var mødt frem. Peder Larsen blev valgt som dirigent og ledede som sædvanligt med myndighed generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Læs mere
Afholdt møde i JKF (23/04/2009)

Der blev afholdt møde i Jægernes Kommunale Fællesråd og der var blandt andet fremmøde fra Hashøj, Sydvestsjælland, Agersø og Slagelse. Læs hele referaret her.

Læs mere
Nye billeder i billedgalleriet

Se billeder fra Jægermiddagen den 14/03/2009. Klik her

Læs mere
Invitation fra Skælskør og Omegns Jagtforening

'Foredrag med Bjarne Frost om kragejagt'

Skælskør og Omegns Jagtforening invitere jægere og andre interessere til at komme og høre det spændende foredrag i gæstestuen på bryggeriet Harboe torsdag den 26 marts kl. 18.30.

Læs mere
Nye billeder i billedgalleriet

Se billeder fra Fastelavnsskydningen den 22/02/2009. Klik her

Læs mere
Plantning for vildtet

Har du planer om at plante til gavn for vildtet, så skal du være opmærksom på tilskudsordningen ”Plant for vildtet”. Ordningen administreres af Skov og Naturstyrelsen og du kan læse nærmere om ordning her.

Læs mere
Nye billeder i billedgalleriet

Se billeder fra Nyjægerjagten i Ravnebækskoven den 18/01/2009. Klik her

Læs mere
Krage- og skadejagt på Omø

Omø Jagtforening og Lynge-Broby Jagtforening indbyder medlemmer af Hashøj Jægerklub til krage- og skadejagt på Omø 31. januar 2009. Tilmelding skal ske til Svend Ejegod, Lynge-Broby Jagtforening på 5783 3470 (efter kl. 16.00) senest den 23. januar.

Læs mere
Indkaldelse til JKF Årsmøde

Der indkaldes til JKF årsmøde d. 29/1 2009 kl. 1900 til 2200 i Kulturhuset Skolegade 3, den gamle Halsskov Skole.

Læs mere
Sort sol ved vadehavet

Den 27. september drog en busfuld af medlemmerne af sted mod Rømø for at se det berømte ”sort sol” og samtidig nyde Rømø og Vadehavets flotte natur. Se billeder fra turen i Galleriet. 

Læs mere
Generalforsamling 2008

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 25. september i Dalmosehallen hvor 23 medlemmer var mødt frem. Peder Larsen blev valgt som dirigent og ledede som sædvanligt med myndighed generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Læs mere
Nye billeder i billedgalleriet

Hashøj Jægerklub var af Stenlille jagtforening inviteret til foreningsdyst i apportering d. 28/6. Her deltog vi som et af i alt 11 hold med hver 6 hunde, det vil sige 66 hunde i alt..

Læs mere
Jagttegnsundervisning

Skælskør og Omegns Jagtforening starter jagttegnsundervisning op tirsdag den 30.09 kl. 19.00 i foreningens klubhus på Spydagervej 41, Tystofte, 4230 Skælskør. Kurset er åbent for alle, der har lyst til at tage jegttegn.

Læs mere
Nye billeder i billedgalleriet

Forårets hundetræning blev afsluttet den 27/5 med hvalpeprøve, lydighedsprøve og apporteringsprøve, hvor hundene og deres ejere fik lejlighed til at vise hvad de havde fået ud af forårets træning. Til at bedømme præstationerne havde vi fået Asger Hansen til at være dommer for apporteringsprøven og Lars Kløcker for lydighedsprøven, mens Per Hansen dømte hvalpene.

Læs mere
Hundetræning for hvalpe

Rikke Hansen har tilbudt at lave træning for hvalpe i efteråret. Kurset løber over 5 uger med start den 19. august og afslutning den 23. september. Mødested: på parkeringspladsen på Vemmeløsevej ved Stigsagergaard kl. 18.00. Pris: 200 kr.

Læs mere
Hundetræning

Så er klubbens hundetræningskursus gået i gang. Gennem de seneste år har vi oplevet stadig stigende interesse for at være med, men i år sprængte interessen alle rammer. På de tre hold, henholdsvis hvalpe, grunddressur og dirigering/apportering, var alle 30 pladser optaget en uge før start og vi måtte sige nej til adskillige interesserede.

Læs mere
Stiftende generalforsamling i Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)

Efter stiftende generalforsamling den 23/1 er JKF Slagelse nu en realitet. Vi er 9 jagtforeninger som ligger i den nye kommune, men mod forventning var der kun 2 foreninger (Sydvestsjællands Jagtforening og Hashøj Jægerklub) der deltog i den ordinære generalforsamling. Kim Jepsen blev valgt som formand (Sydvestsjællands jagtforening) for en 4-årig periode, foreningen, der har formandsposten, har lov til at have 1 person yderligere i JKF og det blev Finn Jensen. Undertegnede blev valgt til at repræsentere de 9 jagtforeninger der er i JKF Slagelse, i kommunens Grønne Råd (også for en 4-årig periode).

Læs mere
Hust at indberette dit vildtudbytte!

I forbindelsen med fornyelsen af dit jagttegn har du pligt til at indberette dit udbytte i den forgangne jagtsæson, også selvom det er 0. Du kan udfylde det tilsendte skema, du som jæger automatisk har fået med posten sammen med opkrævningen for fornyelse af jagttegnet, og sende det til Skov- og Naturstyrelsen som brev. Dette skal ske inden den 31. marts.

Læs mere
Formandsvalg i Danmarks Jægerforbund

Jægerforbundet står overfor at vælge ny formand. Der er to kandidater - den nye kandidat Bjørn Samuelsson og den siddende formand Ole Roed Jakobsen. Når der skal stemmes på repræsentantskabsmødet den 14. juni 2008, er det vigtigt, at alle delegerede har det bedst mulige kendskab til begge kandidater. På den måde sikrer vi, at valget bliver demokratisk, og ikke bliver afgjort på basis af tilfældigheder.

Læs mere
Valg til Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF)

I forbindelse med den nye struktur i Danmarks Jægerforbund skal der vælges medlemmer til JKF i Slagelse Kommune, hvor hver jagtforening kan få et medlem indvalgt.

Læs mere
Generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 27/9 2007 i Dalmosehallen.

Læs mere