Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2009

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 24. september i Dalmosehallen hvor 25 medlemmer var mødt frem. Peder Larsen blev valgt som dirigent og ledede som sædvanligt med myndighed generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter det forgangne år som, foruden de mange lokale arrangementer, omtalte de kommende ændringer i jagttiderne og de besværligheder der er med af få den nye struktur med JKF (Jægernes Kommunale Fællesråd) til at fungere. Formandens beretning kan læses her.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og både beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen

Der var valg af formand og bestyrelse, hvor Anders Petersen blev genvagt som formand. I bestyrelsen var der genvalg til Bjarne Andersen, Jens Nielsen, Niels Nielsen og Søren Kristensen. Som suppleant til bestyrelsen blev Anders Hansen genvalg.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægternes punkt 10.2 således at bestyrelsen udvides fra 8 til 9 medlemmer + 2 suppleanter.

Dette blev enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.

Som revisor var der genvalg til Arne Jørgensen.

Blandt de fremmødte blev der trukket lod om en friplads på Klubbens hanejagt på Kragerupgård den 3. januar 2010 som blev vundet af Arne Jørgensen.


Billede 1: Den myndige dirigent


Billede 2: Generalforsamlingen lytter til formandens beretning

 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 12.10.2009

Tilbage