Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2012

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 6. september i Dalmosehallen og i anledning af at klubben i år har 20 års fødselsdag, var der arrangeret fællesspisning efter generalforsamlingen hvor menuen stod på stegt flæsk og persillesovs. Om dette var årsagen til at 42 medlemmer var mødt op er uvist, men det er det største fremmøde til generalforsamling i mands minde!

Peder Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Peder med sædvanlig myndighed sikkert ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år som, kan læses her (link til beretning). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en overskud på 8.602 kr. hvilket var lidt mindre end forrige år. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Næste års kontingent til DJ kendes endnu ikke men stiger normalt med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog at lokalkontingentet holdes uændret, hvilket blev vedtaget.

Der var genvalgt til Bo Nielsen som formand.

Til bestyrelsen var der genvalg til Steffen Hansen, Klaus Paaske,

Anders Petersen og Uffe Hansen.

Da Niels Nielsen, der ikke var på valg i år, havde besluttet at trække sig ud

af bestyrelsesarbejdet, er suppleanten Anders Hansen trådt ind i bestyrelsen.

Tommy Korsgaard blev genvalgt som suppleant og som ny suppleant blev Lasse Nielsen valgt.

Der var genvalg til Ernst Nielsen som revisor og Søren Nielsen som revisorsuppleant.  

Under eventuelt holdt klubbens tidligere formand Anders Petersen en tale for Niels, der desværre ikke selv kunne være til stede ved generalforsamlingen. Anders takkende Niels for hans store engagerede arbejde for Hashøj Jægerklub, hvor han Niels har været med i bestyrelsen siden fusionen med Sørby Jagforening for 20 år siden. I Hashøj Jagtklub har Niels været en inspirerende leder af mange aktiviteter vedrørende natur- og revirpleje ligesom Niels har været klubbens skydeinstruktør gennem mange år. Og samtidig har Niels plejet sin store interesse for jagt med bl.a. et danmarksmesterskab i jagtsti.

Blandt de fremmødte blev der trukket lod om en friplads på Klubbens hanejagt på Espe Gods den 20. januar 2013 som blev vundet af Carl Christian Jespersen..

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og alle kastede sig over flæsket!

Description: H:\Dokumenter\Privat\Hashøj Jægerklub\billeder\Generalforsamling 2012\DSCN0952.JPG


 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 06.09.2012

Tilbage