Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2014

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 18. september i Dalmosehallen med dagsorden i.flg. vedtægterne. Lidt skuffende var der i år kun mødt 20 medlemmer hvilket var lidt skuffende, vi plejer at være ca. 30.

Peder Larsen blev valgt som dirigent og sørgede med sædvanlig myndighed for, at generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Læs beretningen her

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en overskud på 4.227 kr. hvilket var lidt mindre end forrige år. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

Der var ikke indkommet nogen forslag.
Næste års kontingent til DJ kendes endnu ikke men stiger normalt med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog at lokalkontingentet holdes uændret på 60 kr., hvilket blev vedtaget.

Der var genvalgt til Bo Nielsen som formand.
Til bestyrelsen ønskede Anders Petersen ikke genvalg. I stedet var der nyvalg til Lasse Nielsen. På valg var desuden Steffen Hansen, Uffe Hansen og Klaus Paaske, der alle blev genvalgt.
Der skulle også vælges to nye suppleanter, da Tommy Korsgaard ikke ønskede genvalg og Lasse Nielsen var blevet valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. Mads Hofgaard Hansen og Martin Petersen blev foreslået som kandidater og blev begge valgt.
Som revisor var der genvalg til Ernst Nielsen og som revisorsuppleant blev Søren Nielsen genvalgt.  

Under eventuelt blev det foreslået, at der på generalforsamlingen var fremlagt trykte eksemplarer af formandens beretning til medlemmer der måtte ønske at nærlæse denne.

Efter afslutningen af generalforsamlingen takkede formanden Anders Petersen for 35 års aktiv medvirken i bestyrelsen for Hashøj Jagtklub.


 

 

Læs hele referetet her.

Sidst ændret: Administrator (lasse dissing) den 10.11.2014

Tilbage