Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF årsmøde (21/01/2010)

Dato: 21. januar 2010
Sted: Kulturhuset i Korsør

Tilstede var repræsentanter fra Hashøj Jægerklub, Sydvestsjællands Jagtforening, Skælskør jagtforening, Stillinge Jagtforening, Agenda 21/Grønt Råd, HB medlem Christian Clausen samt undertegnede.

Danny Sørensen blev valgt som dirigent.

Formanden startede med at fortælle om JKF`s økonomiske forhold, der var brugt 580,60 kr. i årets løb, de var brugt til møder og kontorartikler.

Der har ikke været de store problemer i JKF`s ansvarsområde og heller ikke de store aktiviteter, men det kommer der i år.

Der blev oplyst, at politiet ønsker at få oplysninger om alle skydebaner i landet med henblik på at få dem registreret således at de kan tjekke om de overholder de sikkerhedsmæssige krav, og om de er forsikret, og om forsikringsbeviset hænger synligt på skydebanen, for det SKAL det. Det gælder for alle typer skydebaner og er man i tvivl om den skydebane men benytter er godkendt, må man rette henvendelse til den daglige ledelse. Er den daglige ledelse i tvivl om banen skal godkendes eller ej, er det en god ide at spørge hos politiet.

Da der er kommet en bekendtgørelse der kræver, at al ammunition skal være låst inde i SKAFOR blå godkendte skabe, eller rum der lever op til kravene for SKAFOR blå, bør man, især på skydebanerne, tjekke om det er orden, inden den 1/3 2010 hvor bekendtgørelsen træder endelig i kraft. Man må forvente at der vil komme kontrolaktioner efter denne dato, sandsynligvis i første omgang på skydebanerne.

---

Der har, året igennem, været arbejdet en del på at få oprettet et korps der skal træde til, hvis der skulle ske et udslip af olie eller kemikalier i Storebælt, eller de ferske vande.

Det har været svært at få på plads, da det skal ske i samarbejde med Odsherred Statsskovdistrikt, som pga. strukturændringer ikke har haft tid til at mødes med os, og fordi Statsskovdistriktet først vil have et møde med kommunerne om indsamling af aflivede fugle, det skulle gerne afholdes i foråret, men lige nu har de travlt med at skrive tilladelser til reguleringer. 

Vi har i JKF besluttet at vi vil gøre vores del af beredskabet klar, så må vi vente på at få færdiggjort aftalen med Statsskovdistriktet senere.

Slagelse Kommune har besluttet at der skal oprettes et reguleringskorps der skal ledes af JKF og som skal sørge for, at der reguleres skadevoldende og støjende vildt, primært på de kommunale jorder, men også på de private, hvis der skulle opstå et behov for det.

Jeg vil kontakt kommunen i den nærmeste fremtid, for at aftale et møde mellem JKF og kommunen for at få en endelig aftale til underskrift.

--- 

Slagelse Kommune har besluttet, at det er vinter på Agersø og Omø fra d. 1/9 til d. 1/5 det efterfølgende år, det betyder at Agersø og Omø i den periode er udelukket fra at deltage i JKF møder og al mulig anden selskabelighed, der foregår uden for øerne i den periode.

Det betyder at vi bliver nødt til at finde andre tidspunkter til at holde møde på, det kunne være at vi kunne starte en eftermiddag kl. 16:00 til 19:30, eller evt. tidlig fredag eftermiddag, i værste fald kan det blive lørdag formiddag, men det skal vi helst undgå.  Jeg vil gerne vide hvad der passer jer bedst, så vi også kan få øboerne med til møderne.

---

Finn Jensen fra Grønt Råd fortalte, at det nuværende Agenda 21, som har stor indflydelse på vores og andre naturbrugeres muligheder for at agere i naturen, ophørte med at eksistere samtidig med at det gamle byråd gik af. Nu skal der så vælges et nyt Agenda 21, med en ny formand, så må vi håbe, at der også bliver plads til os.

Det Grønne Råd, som rettelig hedder Natursamrådet, har ikke haft nogen sager på dagsordenen, som kunne have negativ indflydelse for vores muligheder for at gå på jagt, det eneste problem som vi har, og som man også har andre steder er Kite-surfere som med en faldskærm og et surfbræt, sejler frem og tilbage i Korsør Nor, og i nogle af fuglereservaterne med stor fart og skræmmer al fuglevildt væk så svømmeænderne ikke får mulighed for at raste og æde. Hvis de gør det samme i fuglenes ynglesæson vil det være en katastrofe for svømmeænder, gæs og svaner, Karsten fra Stillinge Jagtforening kender nogle af dem og vil prøve at få en aftale med dem, om at bruge en begrænset del af Noret til deres sport.

---

Derefter var der valg til JKF´s bestyrelse, og følgende blev valgt:

Omø: Bjarne Nielsen for 4 år.
Agersø: Carl Erik Hansen for 4 år.
Høve: Niels Andersen for 4 år.
Hashøj Jægerklub: Anders Pedersen 1 år.

Så var der valg til Repræsentantskabsmødet d.12/6 2010, og det medførte en hvis debatteren i forummet, fordi Kredsbestyrelsen i kreds 6 på et tidspunkt har besluttet, at der er 3 mandater pr.  JKF i kreds 6, man besluttede at se bort fra det gamle system hvor antallet af delegerede var afhængig af medlemstallet i de enkelte foreninger.

Kreds 6 har 35 mandater til Repræsentantskabsmødet, deraf er de 11 på forhånd reserveret til Kredsbestyrelsen, og de resterende 24 fordeles på de 8 JKF`er der er i kredsen, 3 til hver JKF. Det betyder at der ikke, som nogen troede, bliver valgt flere på Årsmødet i Kreds 6 den 6. marts. JKF vælger på deres årsmøde nogle personer, der stiller op til at blive valgt som delegerede til Repræsentantskabsmødet, og det sker så på Kredsens årsmøde.

Jesper Schÿtte, Steffen Hansen og Jørgen Lang blev valgt som kandidater på JKF Slagelses årsmøde, men vi skal også have fundet 3 suppleanter for dem, og gerne inden d. 6/2 2010.

Husk at har man nogen forslag til noget det skal behandles på Årsmødet i Kredsen så skal jeg have det på skrift eller mail senest. d. 6/2 2010, da det ellers ikke kan komme med på Årsmødet.

Under evt. redegjorde Christian Clausen for de kommende Natura 2000 forhandlinger, som kan betyde store negative ændringer i vores muligheder for at gå på jagt på vores vådområder og på havet, han bad os om at holde øjne og ører åbne og følge godt med i den lokale presse, og skulle der dukke noget op som vi ikke kan lide eller forstå, skulle vi straks rette henvendelse til DJ og bede om hjælp.   

Kim Jepsen.                    

 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 16.02.2010

Tilbage