Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (05/11/2009)

Tilstede var Kim Jepsen, Jan Worm, Anders Petersen, Alfred Christensen og Carl Erik Hansen.

Under nyt fra formanden redegjorde jeg for det der var sket siden sidst, læs tilsendte mails/ breve, og fortalte lidt om kredsmødet der blev holdt om tirsdagen, referat fra dette vil blive udsendt senere.

Grønt Råds repræsentant var i Tjekkiet, derfor intet nyt derfra.

Oliefugle er næsten på plads, i hvert fald er der snart styr på den sydlige del af kommunen og der skal snarest komme styr på resten. Hans Erhardi har ikke mulighed for at komme og orientere os om noget som helst, denne funktion er af sparehensyn nedlagt.

Kommunalvalg blev kun flygtigt berørt da Anders Nielsen var blevet indlagt på sygehuset samme dag.

Reguleringskorpset er et ønske fra kommunen, og vi vil selvfølgelig gerne deltage med jægere der er medlem af DJ. Jeg vil snarest aftale et møde med kommunen om dette.

Årsmødet i kreds 6 afholdes lørdag den 6 marts, og jeg foreslår at JKF afholder årsmøde torsdag den 22/1 2010 eller torsdag d. 29/1 2010 kl. 19 i Medborgerhuset, Skolegade på Halsskov kl. 1900, og gerne med Anders Nielsen som ordstyrer.

Kim Jepsen. 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 16.02.2010

Tilbage