Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (07/02/2012)

 

Orientering af formanden om den aktuelle situation i JKF Slagelse. 

Der var indkaldt til et konstituerende møde for bestyrelsen i JKF Slagelse. Det kunne hurtigt konstateres at fremmødet ikke gav mulighed for træffe beslutninger af sådan karakter.

Vi afventer konstitueringen af bestyrelsen til næste møde.

Efter mødet kontaktede KJ, på telefon, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at få tilsagn om at CEH indtræder i Grønt Råd som afløser for Finn Jensen. Der er der enighed om.

KJ orientere fra et møde med Slagelse Kommune vedr., reguleringsjagt for nyjægere.

Vi har flere gange i efteråret drøftet muligheden om at kunne drive jagt/ regulere på kommunale områder.

Rågereguleringen fortsætter som hidtil og KJ kontakter i god tid kommunen, således at reguleringstilladelsen foreligger rettidigt og reguleringen kan begynde 1 maj 2012.

Aftalen omkring Annebjerggården fortsætter uændret. Gerhardt fra forsøgsstationen og KJ har kontakt på mail hvis der bliver behov for regulering på råvildt og duer. 

Evt. aftaler om regulering/ jagt på andre kommunale arealer venter til sidst på året. 

Vi skal have færdiggjort den indbyrdes reguleringsaftale JKF imellem, på næste møde.

Læs hele referetet her.

Sidst ændret: Administrator (admin) den 19.02.2012

Tilbage