Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (15/01/2009)

Mødereferat

Tilstede: Sydvestsjællands Jagtforening, Stillinge Jagtforening, Skælskør jagtforening, Slagelse jagtforening, Hashøj Jægerklub, Agersø jagtforening, Hans Henrik Erhardi (Skov og Naturstyrelsen) Anders Nielsen (Formand for Natur og Miljø Slagelse kommune).

Sted: Revhuset

Formanden bød velkommen. Der er problemer med duer (tamduer) specielt i havne området Korsør og bymidten Slagelse, de to foreninger vil undersøge muligheden for en eventuel indfangning og aflivning, hvor de kan fanges og hvordan. Disse duer, hvis det lykkes kunne de foreninger som har hundetræning godt bruge.
Reguleringsjagten i de kommunale skove skal drives af de jagtforeninger som har arealer til dette og det er op til foreningerne selv at styre dette.

Kim vil prøve at kontakte Slagelse Kommune (Lasse Fjeldsted) for at fremskaffe kort over de kommunale arealer, hvor der evt.,. kunne etableres krage, skadejagt.

Skælskør Jagtforening prøver også at se på deres muligheder over for kommunen.

Det blev foreslået at alle jagtforeninger under JKF Slagelse afholder deres generalforsamling i tidsrummet fra d,1/9-1/12 ( Der kan opstå et problem ang, vedtægts ændringer, forslag til andre jagttider m.m. Hvis vi ikke har afklaret disse ting, i vores lokal foreninger , inden at der afholdes årsmøde i JKF , som vil være først i det nye år, ) kan disse ting trække ud.

JKF Slagelse vil prøve at fremsætte forslag til jagtrevision m.m., som sendes til Danmarks Jægerforbund.

Finn Jensen orienterede om arbejdet i Agenda 21 udvalget, man vil prøve at lave en oplysnings kampagne som orienterer borgere og foreninger om hvad disse midler kan bruges til ( Der er en del ubrugte midler i deres budget ).
Finn orienterede om arbejdet i Natursamråd Slagelse. Han mener kommunen selv kører det hele, men håber at de vil lytte til de input de får.
Der har været tur til Kobæk Sø og besigtigelse af Å slyngnings projekt af Seerdrup Å til Bjerge Å.

Natursamrådet er efter (Finns) viden ved at deles op i en Natur og en Vand del og vi (JKF) skal prøve at få en repræsentant i hvert råd

Nyt fra foreningerne:
Agersø har opgivet at få en ny buk til øen.
Stillinge har fået ny miljø godkendelse med en lille udvidelse i forhold til tidligere.
Skælskør skal skifte en del ud i bestyrelsen på deres generalforsamling her i februar.
Slagelse og Hashøj havde ingen ting under dette punkt.


Hans Henrik Erhardi fortalte lidt om tidligere tiders olie udslip og var glad for at JKF ville være med til at løfte denne opgave. Han vil have en kontakt person fra JKF på land og en på vandet, derud over er der kontakt til de store lodsejere samt DOF og DMU som arts bestemmer og samler vinger, Jægerne afliver kun og samler fuglene sammen, kommunen sætter container til rådighed.
Hans Henrik laver en beredskabs plan og udsteder bemyndigelse til de folk som JKF peger på kan udføre dette hverv, ligeledes er det også ham der udtaler sig til pressen. Betalingen har tidligere været 4 styk stålhagl af god kvalitet pr nedlagt fugl
Hans Henrik og Anders Nielsen følger op på tidligere aftaler mellem SNS og kommunen.
Hans Henrik orienterede til sidst om Natura 2000 og de muligheder der er vedrørende regulering af byduer og råger.


På vegne af JKF Slagelse
Anders Petersen 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 14.05.2009

Tilbage