Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (19/11/2008)

Mødereferat

Ikke til stede: Omø, Høve-Oreby, og Korsør Jagtforeninger

Formanden bød velkommen og startede med at give en orientering ang vindmøllepark nord for Sprogø, man forventer ikke at det vil give de store problemer for Marsvinene, dette område er meget vigtigt for dem og det er nok kun under etableringen at det kan skabe lidt uro.

Der vil blive lavet et habitats område (for marsvin) tværs over Storebælt som strækker sig 10 km nord for broen og 10 km syd for.

Kobæk Sø er blevet et led i natur genoprettelse som skal være til gavn for borgere og natur, der er planer om at rejse et fugletårn på området. Jagtretten bibeholdes til de lodsejere det drejer sig om.

Problemet angående råvildt på Korsør Kirkegård blev drøftet, JKF vil ikke gå ind i sagen (Danmarks Jægerforbund vil prøve at lave et sæt regler for denne regulering).

Dåvildtet på Omø, som man mener er udsat, er man blevet enige om skal bestå af en bestand på 7 dyr, overskuddet reguleres væk af øens jægere.

Agersø har taget en gammel sag op ang udsætning af Råbuk på øen, ansøgningen er på vej igennem systemet og man venter på svar.

Stillinge Jagtforening har sendt ny miljø godkendelse ang skydebane af sted og forventer ikke problemer. Slagelse kommune vil ikke lave støjmåling pga., nogle få klager (støjmålingen er heller ikke noget man bare gør da, vind, luftfugtighed og vejr spiller en vigtig faktor).

Der var en drøftelse af arealer i Korsør området til hundetræning. Lasse Fjeldsted vil prøve at se på muligheder til denne aktivitet.

Det blev vedtaget at referat fra JKF møder lægges på foreningernes hjemmesider (men det er op til hver enkelt forening at gøre det).

Statsskov jagterne som der er blevet trukket lod om hver år fortsætter, foreningerne får efter en fordelings nøgle tildelt pladser.

Årsmøde i JKF afholdes 29/1 2009 (Korsør Kulturhus blev foreslået) Kim undersøger.

Det prøves forsøgt at alle bestyrelses medlemmer møder op fra foreningerne.

Formøde til årsmødet holdes 15/1 2009 i Revhuset.

På vegne af JKF Slagelse
Anders Petersen.
 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 14.05.2009

Tilbage