Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (23/04/2010)

Mødet startede klokken 1700 og måtte afsluttes kl. 2015 af hensyn til øboerne.

Tilstede var: Kim Jepsen-Jan Worm-Steffen Hansen-Anders Petersen- Alfred Christensen-Karl Erik Hansen-Bjarne Nielsen-Karsten Hansen-Carsten Nygaard.

 

Referent: Kim Jepsen 

Mødet startede med en orientering fra formanden om hvad der er sket siden sidst, at der er indgået en aftale med Slagelse Kommune vedr. regulering af skadevoldende vildt på kommunalt ejede jorder.

Derefter var det foreningernes tur, og fra Agersø meddeles det at der muligvis er kommet en ræv til øen samt at der har været store problemer med kæmpeflokke af Bramgæs. Bestanden af Dåvildt er p.t. 6 stykker.

Omø er sluppet for ræve men har også haft store problemer med gæssene, desuden er der kommet en Dåhjort, formentlig fra Agersø.

Skælskør og Stillinge har fået godkendt deres skydebaner, hvilket desværre endnu ikke er tilfældet i Korsør.

Formanden redegjorde for den indgåede aftale med kommunen, hvorefter der blev drøftet hvordan vi skulle gribe det an, da der er flere rågekolonier i kommunen, og der var i forvejen jægere der tidligere har stået for reguleringen, men det ønsker kommunen at det skal styres af JKF fremover, ligesom kommunens udvalg for Plan og Erhverv skal godkende alle jægere i reguleringskorpset, inden vi må gå i gang med at regulere råger, de holder først møde næste gang d. 4/5 hvorfor reguleringen ikke må starte før vi har grønt lys fra udvalget.

Efter en længere debat nåede vi frem til at dem der har reguleret på Trestensgården ved Skælskør, i første omgang fortsætter som hidtil, samtidig med at de skal lære de andre jægere i korpset hvordan man griber sådan en regulering an.

Kolonien ved Bildsøvejen er ikke særlig stor, samt ligger lidt afsides så den vil erfarne lokale jægere tage sig af i første omgang.

Alle reguleringsjægere indkaldes til et møde inden d. 1/5 om hvordan tingene skal køre fremover.

Aftalen med kommunen indebærer også at private kan henvende sig til kommunen hvis der er problemer med rov vildt og skadevoldende vildt, hvorefter kommunen vil overdrage opgaven til os, og så er det op til os at løse problemerne i den omfang det er os muligt, vi skal blot huske at det er lodsejeren/brugeren der skal søge om tilladelse i hvert enkelt tilfælde og tilladelsen skal foreligge inden reguleringen påbegyndes.

Proceduren er at kommunen kontakter mig, hvorefter jeg kontakter den JKF´er i hvis område det er, det er så den pågældende JKF`der er ansvarlig for at finde den/dem der skal løse opgaven, er det ikke muligt skal jeg have besked snarest.

Det kan også være at der f. eks. er et problem i Skælskør, men den mand der er bedst til opgaven bor i Korsør, så vil opgaven blive løst af ham, men Skælskør vil blive orienteret først.

Natura 2000 er som bekendt udsat til efteråret, og vil blive behandlet på et senere møde.

 

 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 02.05.2010

Tilbage