Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (29/09/2010)

Sted: Revhuset v. Korsør

Tilstædeværende: Fmd. Kim Jepsen Sydvestsj.jagtf.,Finn Jensen Sydvestsj. Jagtf., Frank Pedersen.Agersø jagtf., Carl Erik Hansen. Agersø jagtf., Carsten Nygaard. Slagelse jagtf. og Ole T. Petersen. Skælskør & omegns jagtf.

Fraværende: Karsten Hansen og Erik Påske – Krk. Stillinge jagtf. Bjarne H. og Anders Petersen – Hashøj jagtf. samt 2 pers. fra Omø jagtf.

1. Nyt fra Grønt råd/ Agenda 21: v/ Finn Jensen.

Medlemmerne til rådet er endnu ikke udpeget af byrådet( Natur & Miljø afd.), og det på trods af at der er gået 10 mdr.???? FJ vil rykke for en afgørelse.

Medlemmerne i rådet skal repræsentere de fleste interesseorganisationer.

Projekt ”Våde enge” v. Forlev-Vemmelev.
Forundersøgelse i gang på de ca. 450 hektar som området dækker. Der skal bygges pumpestationer, diger osv. for at hæve vandstanden. Hele projektet vil med jordopkøb, etablering og erstatninger koste ca. Kr. 45 mill. ( kort over projekt fremvist.)

Forsøg på Sprogø: Afskydning af sølvmåger, for at fremme bestanden af hættemåger og terner. Bag forsøget står Slagelse komm., Sund & Bælt samt Skov & Naturstyrelsen.

2+3. Nyt fra fmd. Kim Jepsen

Den tidligere Kredsformand Henrik Sørensen er død. Ny kredsfmd. er Jørgen Mortensen, Ringsted.

Nyjægerudvalget har økonomiske problemer. Pengene fra den frivillige jagtprøve er havnet i foreningskasserne og ikke i kredskassen.

Nogle af indtægterne fra Jægerforbundets mobile skydevogne er havnet i private lommer.??

JKF på Lolland-Falster fungerer ikke.

Agersø har fået besøg af Dåvildt. ( 1 hjort + ?)

Pattedyrsundersøgelse v. biolog Lotte ????

Harebestanden er generelt gået tilbage. Hvad er årsagen ??

4. Nyt fra foreningerne. Intet nyt

5. Rågeregulering 2010- 2011

Alt for mange råger på Agersø ( Egholm). Bestanden anslås at være over 500 stk. Er nu et problem!

4 steder er der rågekolonier på kommunale jorder. Det eneste sted der har meldt tilbage om jagtresultatet er Trestensgården v. Skælskør hvor Hashøj Jagtf. har skudt 108 rågeunger.

6. Jagt på kommunale jorder

JKF vil søge kommunerne om jagt til ny-jægere på komm. områder. Findes der kort over kommu. Ejendoms-og jordbesiddelser?

7. Skovens dag 2011. ( 2´søndag i maj)

Skal vi deltage? KJ vil lave et arrangement i Korsør Lystskov.

8. DM i jagtsti

På Borreby gods i juni. Lene & Gert fra sydvestsj. Jagtf. er tovholdere.

9. Evt

A. Vandmiljøplan netop udsendt til høring.- Skynd jer – Læs den.

B. Oliefugle: Alle JKF-er indkaldes til et møde m. Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi.

Tid og sted vil blive oplyst, når aftalen er i hus.

 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 21.10.2010

Tilbage