Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


JKF Slagelse holder årsmøde den 2. februar 2011

JKF Slagelse holder årsmøde den 2. februar 2011 kl. 18:30 i Kulturhuset, Skolegade 1, 4220, Korsør med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Grønt Råds beretning
  4. Orientering om økonomien
  5. Orientering fra de enkelte JKF´ere
  6. Valg til JKF
  7. Udpegning af delegerede til Repræsentantskabsmødet, de skal vælges på Kredsens årsmøde
  8. Evt. orientering fra Kommunen
  9. Nyt fra HB medlem Christian Clausen
  10. Eventuelt
JFK årsmødet er din chance for at høre hvad der jagtmæssigt sker i vores kommune og i Danmarks Jægerforbund. Det er samtidig din mulighed for at komme med synspunkter og ideer overfor de personer, der har indflydelse på den fremtidige jagtpolitik i Danmark. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer af Hashøj Jægerklub til at møde talstærkt frem!

Sidst ændret: Administrator (admin) den 10.11.2010

Tilbage