Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Nyt fra Hashøj Jægerklub

Hashøj Jægerklub har netop udsendt det nye program med aktiviteter for 1. halvdel af 2011. Det udsendes traditionelt to gange årligt til alle medlemmerne og denne tradition har bestyrelsen ikke planer om at ændre på. Men pr. 1. april 2011 sætter Post Danmark portoen op fra 5,50 til 8 kr. Dette vil betyde en væsentlig stigning i klubbens udgift til udsendelse af programmer. Bestyrelsen vurderer derfor, at tiden er moden til øget brugt af elektronisk kommunikation i form af internettet, SMS’er og mail’s.

På klubbens hjemmeside kan du bl.a. finde de samme informationer som vi skriver i det trykte program. Alligevel vil vi gerne bibeholde det trykte program, men for at holde udgifter nede, vil vi fremover gerne udsende programmerne via E-mail. Det vil fremover også være muligt at downloade programmet fra hjemmesiden.

Og for at hjælpe dig med at huske arrangementer, kan du på E-mail få påmindelser 1-2 uger før de afvikles.

For at kunne gøre dette, behøver vi information om dit mobil-nummer og e-mail adresse. Disse kan du give os på mail til klaus.paaske@agro.au.dk. eller du kan sende dem via hjemmesiden, klik på ”Kontakt”

Sidst ændret: Administrator (lasse dissing) den 04.01.2011

Tilbage