Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Referat generalforsamling 15. september 2016

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 15. september i Dalmosehallen med dagsorden i.flg. vedtægterne. Der var mødt 29 medlemmer hvilket var en glædelig fremgang i forhold til 2015, hvor kun 19 medlemmer deltog.

 

Peder Larsen blev valgt som dirigent og sørgede med sædvanlig myndighed for at generalforsamlingen afviklet i henhold til vedtægterne og med god ro og orden.

 

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt. Du kan læse den her: link

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en lille overskud på 395 kr., klubbens kassebeholdning er på 133.124 kr. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Næste års kontingent til DJ kendes endnu ikke men stiger normalt med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog at lokalkontingentet holdes uændret, hvilket blev vedtaget.

 

Der var genvalgt til Bo Nielsen som formand.

Til bestyrelsen skulle der vælges et nyt medlem, da Anders Hansen var udtrådt i løbet at året. Martin Petersen var som suppleant indtrådt og blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kandidater og Marten blev valgt.

Fra den øvrige bestyrelse var Steffen Hansen, Klaus Paaske, Lasse Nielsen og Uffe Hansen på valg. Alle var villige til genvalg og da der ikke blev foreslået andre kandidater, var der genvalg til alle 4.

Som ny suppleant blev Mark Persson foreslået og valgt.

Som revisor var der genvalg til Ernst Nielsen.

 

Under eventuelt blev følgende diskuteret:

  • ønske om at klubben arrangerer en tur Jagtens Hus på Kalø

  • henstilling til bestyrelsen om at undgå sammenfald af forskellige arrangementer

  • potentiel besparelsesmulighed såfremt udsendelse af program og øvrig information kan ske via digitale medier

Sidst ændret: Administrator (lasse dissing) den 15.09.2016

Tilbage