Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Referat generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 10. september i Dalmosehallen med dagsorden i.flg. vedtægterne. Desværre med kun 19 deltagere hvilket er lidt skuffende. Er det et udtryk for at bestyrelsen gør det så godt at man ikke finder det nødvendigt at møde op eller er det et udtryk for manglende interesse for hvad der sker i klubben?

Peder Larsen blev valgt som dirigent og sørgede med sædvanlig myndighed for at generalforsamlingen afviklet i henhold til vedtægterne og med god ro og orden.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt. Du kan læse den her.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en lille underskud på 3.487 kr., klubbens kassebeholdning er på 132.829 kr. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Næste års kontingent til DJ kendes endnu ikke men stiger normalt med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog at lokalkontingentet holdes uændret, hvilket blev vedtaget.

Der var genvalgt til Bo Nielsen som formand.

Da Bjarne Andersen ikke genopstillede til bestyrelsen skulle der vælges et nyt medlem. Mads Hofgaard Hansen blev foreslået og valgt uden modkandidater. Til Jens Nielsen, Anders Hansen og Søren Kristensen, der alle genopstillede, var der genvalg.

Til afløsning af Mads, der tidligere var suppleant, blev Kenneth Jensen foreslået og valgt.

Som revisor var der også genvalg til Arne Jørgensen.

Referent

Klaus Paaske

Sidst ændret: Administrator (lasse dissing) den 10.09.2015

Tilbage